Радослав Георгиев с втори семинар в София

Posted: декември 3, 2019 By: Comment: 0

Радослав Георгиев се завръща на родна земя със своя 2-ри семинар в София, след успеха на първия по-рано през 2019 година.

Този път уъркшопа ще покрие следните теми:

1. Първият ден ще се фокусира върху проблеми свързани с горната част на тялото, като:
– Компресия на нерви произлизащи от Brachial Plexus – Median, Ulnar, Radial, Musculocutaneous & Axillary.
– SHOULDER: Adhesive Capsulitis | Bicipital Tendinitis |Rotator cuff problems
– ELBOW: Lateral Epicondylitis | Medial Epicondylitis
– WRIST: Carpal Tunnel Syndrome
– NECK: Whiplash | Torticollis (Wry neck)

2. Вторият ден ще се фокусира върху – Клинична проприоцепция
– Тестване и рехабилитация на визуална и вестибуларна проприоцепция
– Тестване и рехабилитация на мускулна и скелетна проприоцепция

Семинарът както винаги ще включва много практика и теория, която ще бъдя предоставена в лесен за асимилиране начин.

Семинара ще бъде проведен на български език.

За записване, моля обадете се на нашите телефони:

+359 889 920026

+359 2 9629790